Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Fioletowa Sowa przygotowała dla wszystkich swoich Maluchów codzienną dawkę języka angielskiego. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają naturalną ciekawość świata i chęć nauki rzeczy nowych, które poznają wszystkimi zmysłami. Cechuje je także duża zdolność artykulacyjna i gotowość do naśladowania, co sprzyja bezpośredniemu fonematycznemu opanowaniu języka obcego. Dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, intuicyjnie naśladując to co usłyszały. Na tym etapie są pozytywnie nastawione do mówienia, powtarzania, eksperymentowania i nie boją się popełniać błędów. Im wcześniej dziecko zetknie się z językiem obcym, jego rytmem, fonetyką i melodią, tym łatwiej i szybciej przyswoi sobie nie tylko proste środki językowe, ale też intonację, akcentowanie i modulację głosu. 

Nasza oferta ma na celu nie tylko wykorzystanie naturalnych uzdolnień dzieci do nauki języków obcych, ale przede wszystkim zaszczepienie w nich radości uczenia się i wewnętrznej motywacji do samodzielnego odkrywania świata.

Ruch jest bardzo ważny dla osób w każdym wieku. Według nas jest jedną z najważniejszych aktywności,  może ktoś odkryje u nas swój talent taneczny :)

Zumba kids ze wspaniałą instruktorką Justyną Wermińską. Jest to taniec bardzo energiczny, dający dużo radości i uśmiechu. Na pewno każde dziecko się w nim odnajdzie.

Ruch prowadzący do poznania własnego ciała. Ruchy należące do tej kategorii pozwalają na stopniowe poznanie poszczególnych części ciała, co stanowi sprawę kluczową. Szczególne znaczenie mają stopy, kolana, nogi, biodra, gdyż na nich opiera się ciężar ciała oraz stanowią one łącznik między człowiekiem a podłożem. Kontrola nad ruchami tych części ciała to gwarant utrzymania równowagi. Poznanie własnego ciała i kontrola nad jego ruchami prowadzi do ukształtowania się własnej tożsamości: wyodrębnienia własnego „ja” od otoczenia.

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest bardzo ważną formą działalności dzieci w przedszkolu. Jest źródłem radości, dobrej zabawy, a także kreatywną formą spędzania czasu. Z Fioletową Sową dziecko nauczy się rysować podstawowe kształty, figury, sylwetki ludzi i zwierząt. Dowie się co to jest szkic, jak należy malować farbami oraz jak używać suchych pasteli. 

Głównym celem arteterapii przez sztuki plastyczne jest nauczenie dzieci rozpoznawania źródeł różnych emocji i wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany. Odnosi się głównie do osób, których zdolności językowe nie pozwalają na wyrażanie innym swoich przeżyć. Sztuka może pomóc im w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji, a także stać się głównym środkiem ekspresji emocjonalnej. Często emocje trudno nazwać słowami, zdarza się, że nie można określić ich wyraźnie i jednoznacznie. Czasami trudno coś wyrazić, gdyż brakuje słów, a taką możliwość daje , nawet najbardziej nieudolny obrazek. W twórczości plastycznej dziecko przekazuje swoją wiedzę o świecie i swój stosunek emocjonalny do jego elementów, pokazuje co widzi, jak myśliMoże także rzutować swoje urazy i konflikty na dzieło plastyczne, uwalniać się od napięć psychicznych. Wspólne tworzenie umożliwia także przeżycie sukcesu. Wykonanie pracy plastycznej, jej omówienie, prezentacja to okazja do przeżycia satysfakcji, dumy i zadowolenia. Twórczość plastyczna wykonywana w grupie ze względu na posługiwanie się kodem pozawerbalnym, a zatem uniwersalnym, sprzyja lepszemu porozumiewaniu się, komunikowaniu. Dzięki pracy w grupie dzieci uczą się rozpoznawać uczucia innych i właściwie na nie odpowiadać.

Polega na doborze odpowiedniej literatury dla dzieci i pracy z nią. Celem bajkoterapii jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania, dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom. Są trzy rodzaje bajek terapeutycznych:

Bajka relaksacyjna powinna wywoływać rozluźnienie i odprężenie. Ważne jest, aby zapewnić odpowiedni nastrój- zgasić światło, włączyć odpowiednią muzykę, mówić spokojnym głosem. Dziecko powinno słuchać w wygodnej dla niego pozycji.

Bajka psychoedukacyjna ma na celu poszerzenie repertuaru zachowań dziecka, poprzez poznanie bohatera bajki, który ma podobny problem. Bajki psychoedukacyjne powinny opowiadać o emocjach, o rozpoznawaniu ich i nazywaniu. Bajki te wspierają proces wychowania poprzez wskazanie właściwego zachowania w określonej sytuacji.

Autorką bajek relaksacyjnych i psychoedukacyjnych jest Dyrektor Fioletowej Sowy Karolina Stroińska, przykładowe bajki można zobaczyć tutaj

Bajka psychoterapeutyczna jest najdłuższa. Powinna być starannie dobrana do indywidualnego przypadku lub napisana na potrzeby dziecka. Jej zadaniem jest obniżenie lęku, dowartościowanie, wskazanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Po wysłuchaniu bajki dziecko albo ją przyjmie, albo odrzuci. Jeżeli treść bajki budzi żywe zainteresowanie dziecka, to znak, że silnie utożsamia się z bohaterem. Redukcja lęku następuje poprzez kontakt z podobnym problemem oraz odnalezienie sposobu rozwiązania go. Emocje zostają nazwane, a lęk stopniowo oswojony. Zajęcia z bajką psychoterapeutyczną będą odbywać się indywidualnie i tylko po wcześniejszej konsultacji z rodzicem.